1η συνάντηση για τη διοργάνωση δωρεάν μαθημάτων ΗΑΤΗΑ ΥΟGΑ