Αρχές λειτουργίας της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αρχές λειτουργίας της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εισαγωγή
Η λειτουργία της εργατικής λέσχης πρέπει να υπηρετεί τους στόχους και τους σκοπούς που έχουν τεθεί από την ιδρυτική της διακήρυξη, να  διασφαλίζει τον χαρακτήρα της και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση των δράσεων της εργατικής λέσχης.
«Η εργατική λέσχη Περιστερίου είναι ένα πρωτότυπο και ανοιχτό εγχείρημα ταξικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης στη συνοικία. Επιχειρεί να απαντήσει στον κοινωνικό και εργατικό κατακερματισμό με τη συγκρότηση ενός «συνδικάτου πόλης», το οποίο ενισχύει τοπικά -και δεν αντικαθιστά- τον ταξικό συνδικαλισμό στους εργασιακούς χώρους. Η Εργατική Λέσχη Περιστερίου δημιουργεί έναν κοινωνικό ιστό στο Περιστέρι, ο οποίος αρθρώνεται ως εργατικός σύνδεσμος, δομή ταξικής αλληλεγγύης. Παράλληλα καλείται να συμβάλει στην ανάδειξη και την ανάπτυξη του πολιτισμού της απελευθέρωσης και της χειραφέτησης των εργαζομένων και συνολικά της κοινωνίας από τα δεσμά του σκοταδισμού, της αμάθειας και των πολιτιστικών υποπροϊόντων που κυριαρχούν στη ζωή μας.  
Με την Εργατική Λέσχη επιχειρείται να αρθούν τα πολλαπλά σύνορα που υπάρχουν ανάμεσα στους «από κάτω»: τόσο ανάμεσα στους εργαζομένους όσο και ανάμεσα στους ανέργους και τους εργαζομένους . Η Εργατική Λέσχη δομείται ως μορφή λαϊκής/εργατικής αυτοοργάνωσης στη συνοικία, με στόχο την επιβίωση του λαού μέσα από την πάλη του, με άξονες τη διεκδίκηση και την ταξική αλληλεγγύη. Ο τύπος  αυτοοργάνωσης που προτείνει δεν αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εναλλακτικής οικονομικής σφαίρας -απλώς παρακάμπτοντας το κεφάλαιο και την εξουσία του ή συνυπάρχοντας μαζί τους-, αλλά εντάσσεται στην ταξική πάλη, οικοδομεί μέσα σε αυτή την «τάξη για τον εαυτό της», εκφράζει συγχρόνως έναν άλλο τρόπο για να καθορίζουν τη ζωή τους οι «από κάτω».
Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να δημιουργούμε τις δικές μας μορφές οργάνωσης αγώνα και αλληλεγγύης, σε μια εποχή όπου πλέον το αυτονόητο καθίσταται περιττό και επιζήμιο, στις μέρες όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κοστίζει ακριβά. Δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι ελαστικά απασχολούμενοι και οι άνεργοι, συναποτελούμε και συμμετέχουμε στην Εργατική Λέσχη Περιστερίου, εδώ όπου μένουμε και εργαζόμαστε. Μια λέσχη ταξικής αλληλεγγύης, αγώνα, διεκδίκησης και συσπείρωσηςΚαλούμε τον κόσμο της εργασίας, τους νέους, τους ανέργους, τους μετανάστες του Περιστερίου να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία και στη λειτουργία της Εργατικής Λέσχης στην πόλη μας. » (από την η ιδρυτική διακήρυξη της εργατικής λέσχης).

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι
Μέλος
της εργατικής  λέσχης μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος, άνεργος, ελαστικά η μερικά απασχολούμενος (δελτίο παροχής υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ' αποκοπή,  ωρομίσθιος, τηλεργασία κ.λπ.), αυτοαπασχολούμενος, μαθητής, φοιτητής, συνταξιούχος, που δραστηριοποιείται ή κατοικεί ή εργάζεται στο Περιστέρι ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης και ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα η ιθαγένεια, συμφωνεί με τη διακήρυξη και τους σκοπούς της λέσχης, και δεν διατελεί σε σχέση ελέγχου η διεύθυνσης επιχείρησης, που απασχολεί εργαζόμενους.
Ο χαρακτήρας της συμμετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών.
«Σε αυτό το μέλλον, που μας επιφυλάσσουν, εμείς επιλέγουμε το δύσκολο αλλά ωραίο δρόμο του αγώνα, της συλλογικότητας. Το δρόμο της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Το δρόμο της ανιδιοτέλειας και της χειραφέτησης. Για να συγκροτήσουμε το κατακερματισμένο κόσμο της εργασίας σήμερα στη βάση των κοινών αναγκών και δικαιωμάτων του. Να προσπαθήσουμε να ακουστεί η φωνή όλων μας. Να πάψουμε να είμαστε ψηφία σε στατιστικές αναλύσεις. Να συναντηθούμε μεταξύ μας να σπάσουμε την απομόνωση και τη μισαλλοδοξία.
Δίνουμε  αποφασιστικά τη μάχη για να επανέλθει στις γειτονιές  η συλλογικότητα, η ενότητα των καταπιεσμένων και να ηττηθεί ο φόβος, ο κατακερματισμός και το «διαιρεί και βασίλευε» πάνω στο οποίο πατάει και αναπτύσσεται ο σύγχρονος κοινωνικός κανιβαλισμός και φασισμός. » (από την ιδρυτική διακήρυξη της εργατικής λέσχης). 
Η εθελοντική  συμμετοχή κάθε μέλους βασίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά.  Δεν επιδιώκει ανταλλάγματα αλλά την ικανοποίηση, που προσφέρει ο αγώνας για την αξιοπρέπεια, την ενότητα, την αλληλεγγύη και τη χειραφέτηση του κόσμου της εργασίας.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή και τις διαδικασίες της λέσχης και να βοηθά τη λειτουργία της.
Όλα τα μέλη  έχουν το δικαίωμα της ολόπλευρης ενημέρωσης για κάθε τι, που αφορά στις αποφάσεις των οργάνων και στη λειτουργία της λέσχης.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες του μέσα στη λέσχη χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, που είναι σύμφωνος με τους σκοπούς της λέσχης και με την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης. Ταυτόχρονα έχει την υποχρέωση να σέβεται και να υπερασπίζει το ίδιο δικαίωμα και για τα υπόλοιπα μέλη.
Σε όλα τα μέλη εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα όργανα (Γ.Σ επιτροπές, ομάδες κ.λπ.), τα οποία συνεδριάζουν ανοιχτά και με διαφανή τρόπο
Κάθε μέλος έχει και το δικαίωμα να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων, επιτροπών και ομάδων της λέσχης με δικαίωμα γνώμης και ψήφου.
Κάθε μέλος αναλαμβάνει μερίδιο ευθύνης για την πραγμάτωση των στόχων της λέσχης, έχει την υποχρέωση της προώθησης και της υλοποίησης των δράσεων της λέσχης, και αποφεύγει δραστηριότητες και ενέργειες που αντιστρατεύονται τους σκοπούς της.
Κάθε μέλος προσφέρει μηνιαία οικονομική συνδρομή
Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μέλος, όποιος δρα κακόβουλα και υστερόβουλα απέναντι στα υπόλοιπα μέλη και φίλους της λέσχης ή στρέφεται εναντίον των εργαζομένων και των ανέργων ή  εκφράζει και εκδηλώνει φυλετικές και ρατσιστικές απόψεις και διαθέσεις
Αποβάλει την ιδιότητα του μέλους, όποιος έγινε εργοδότης ή ανέλαβε την διεύθυνση επιχείρησης, που απασχολεί εργαζόμενους.
Τα Οικονομικά της Λέσχης
«Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας, χωρίς αναθέσεις και εξαρτήσεις. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτούς που μας κλέβουν τη ζωή και το μέλλον μας. Για να πάρει ο κόσμος της δουλειάς πίσω τον κλεμμένο πλούτο που τόσα χρόνια παράγει. Η Εργατική Λέσχη Περιστερίου είναι ανεξάρτητη από το κράτος και τα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς και από τον δήμο. Είναι ανεξάρτητη από κόμματα. 
Δεν βολευόμαστε με τον συνδικαλισμό των κομματικών/πελατειακών σχέσεων. Στόχος είναι η Λέσχη να λειτουργεί ως εργατικό κέντρο γειτονιάς, ως χώρος συνεύρεσης. Ταυτόχρονα, να παίξει τον ρόλο του «αναμεταδότη» στη γειτονιά, για όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της δουλειάς. » ( από την ιδρυτική διακήρυξη της εργατικής λέσχης).
Οι πόροι της λέσχης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους
Τακτικοί πόροι είναι η μηνιαία συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται σε ένα κατώτατο ποσόν για τους εργαζόμενους και είναι εθελοντική για τους ανέργους.
Κάθε μέλος έχει την επιλογή να καταβάλει και  επιπλέον μηνιάτικη οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την δυνατότητα, που έχει.
Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και του δικαιώματος της εγγραφής καθορίζεται από την γενική συνέλευση
Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών, συναδέλφων και φίλων της λέσχης καθώς και τα ποσά, που συγκεντρώνονται από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους αγορές, δωρεές, ενισχύσεις  από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς ή  φορείς που προωθούν  και  στηρίζουν τους γενικότερους κοινωνικούς, λαϊκούς και εργατικούς αγώνες καθώς και την αλληλεγγύη των εργαζομένων.
 Έκτακτος πόρος για τη λέσχη είναι και το ταμείο αλληλεγγύης, που μπορεί να δημιουργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τις ανάγκες ενίσχυσης συγκεκριμένου αγώνα των εργαζομένων.
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της λέσχης.
Η λέσχη δεν χρηματοδοτείται από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, τον Δήμο καθώς και από την ΓΣΣΕ και την ΑΔΕΔΥ γιατί τέτοια χρηματοδότηση θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια της.
Σε περίπτωση διάλυσης της λέσχης τα χρήματα του ταμείου της  αποδίδονται σε άλλο σωματείο, ή σύλλογο, ή οργάνωση του Περιστερίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Η οργάνωση της λέσχης.
«Δίνουμε έναν αγώνα που θα εμπνέει ταξική ενότητα και θα αναπτύσσει την ταξική συνείδηση στους αγωνιζόμενους, μέσα από το τρίπτυχο Ισότητα - Δημοκρατία -Συμμετοχή, ώστε να συμβάλουμε στον αγώνα όλοι, ισότιμα, χωρίς φωτισμένες ηγεσίες ή γραφειοκράτες εκπροσώπους που κατέχουν τις δικές τους «αλήθειες». 
Η Εργατική Λέσχη Περιστερίου επιδιώκει να συσπειρώσει εργαζομένους και ανέργους ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση ή ένταξη, με κριτήριο τη συμφωνία τους με τη διακήρυξη, τους στόχους και τη λειτουργία της, που βασίζεται στη λογική της άμεσης δημοκρατίας» ( από την ιδρυτική διακήρυξη της εργατικής λέσχης).
Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Η  Γενική Συνέλευση των μελών της είναι το ανώτερο  όργανο της λέσχης.
Η Γενική Συνέλευση γίνεται τακτικά μια φορά το μήνα και τα θέματα ανακοινώνονται έγκαιρα δέκα μέρες πριν από την διενέργειά της με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο (ιστοσελίδα του συλλόγου, ανακοίνωση, αφίσα κ.λπ.)
Κάθε μέλος της λέσχης, που μετέχει στη γενική συνέλευση μπορεί να προτείνει και άλλα θέματα για συζήτηση εκτός από εκείνα για τα οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση.
Σε όλα τα όργανα ( γενική συνέλευση, συντονιστική επιτροπή, ομάδες κ.λπ.) γίνεται προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.
Σε περίπτωση ψηφοφορίας οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αρκεί αυτά να αντιπροσωπεύουν το 1/3 των μελών της λέσχης. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.
Β) Συντονιστική Επιτροπή και Ομάδες.
Η Γενική Συνέλευση ορίζει Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της λέσχης, και είναι υπεύθυνη για τον αναγκαίο συντονισμό της προώθησης των δράσεων και των αποφάσεων της Γενική Συνέλευσης καθώς και για την οργάνωση της επόμενης τακτικής συνέλευσης. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανάμεσα στις συνελεύσεις της λέσχης. Οι συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη. Η σύνθεση της εκάστοτε Συντονιστικής Επιτροπής αλλάζει, ώστε να συνδυάζεται η απαιτούμενη συνέχεια στη δράση της με τη συνεχή εναλλαγή των μελών στις με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα μέλη της λέσχης να εμπλέκονται ενεργά στο σύνολο των υποθέσεών της.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει επίσης τα πλαίσια των στόχων και για την καλύτερη υλοποίησή τους την σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς με δική τους δομή και λειτουργία και με την εποπτεία της γενικής συνέλευσης. Τέτοιες ομάδες μπορούν να είναι για παράδειγμα συντακτική επιτροπή εφημερίδας, επιτροπή ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, ομάδα πολιτιστικών δηλώσεων, επιμορφωτικών μαθημάτων και άλλες. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών τους αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση. Οι επιτροπές και ομάδες συνεδριάζουν ανοιχτά και σ' αυτές μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέλος της λέσχης με δικαίωμα γνώμης και ψήφου. Οι επιτροπές λογοδοτούν στις γενικές συνελεύσεις και μπορούν να κρατούν  πρακτικά συνεδριάσεων.